Navigera ner
Navigera upp

Korporatismen

2011-10-15 | Korporatismen
Idag vill vi presentera en av våra centrala program­skrifter nämligen Korporatismen : den europeiska enhet­stankens ideologi som kom ut 1958. I detta sammanhang erinrar vi om att vi i vår rörelse har något som säkert är unikt i Sverige och förmodligen inte har någon motsvarighet ute i Europa. Vi har nämligen inte upphävt en enda punkt i våra program­skrifter som antagits av vår riksstämma. Däremot har naturligtvis under åren nya synpunkter tillförts. Dessa skrifter är följande: - 30 punkter (1946, nya utg. 1950 och 1954) - Korporatismen : den europeiska enhet­stankens ideologi (1958) - Framtidens samhälle : Nysvenska Rörelsens Program (1962) - Ny startpunkt : demokratin på väg till teknokratisk diktatur eller korporativ frihet (1973) - Manifest 79 (1979) - Lilla manifestet (1987) Korporatismen innehåller en redogörelse för själva grunden i den nysvenska åskåd­ningen; histo­riesynen, bygget av det korpo­rativa samhället, ett fritt förenat korpo­rativt Europa och kulturell förnyelse.

Tillbaka